Dit is de pagina waar je leest over de disclaimer, copyright, aansprakelijkheid en e-maildisclaimer van Gevoelig Zijn.

Disclaimer

Deze website is bedoeld als inspiratie om jou te laten leren, begrijpen én voelen over gevoeligheid. Je leest begrijpbare informatie en vindt daarbij ondersteunende oefeningen die effectief zijn in het dagelijks leven. Al ons werk wordt gemaakt met aandacht en liefde en is bedoeld om jou en anderen zo bewust mogelijk te maken van het onderwerp gevoeligheid. Toch stellen wij ons niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op deze website.

Copyright

De artikelen, video’s, podcasts en andere content zijn beschermd door auteursrecht en die is eigendom van Gevoelig Zijn. Je mag dit wel allemaal gebruiken. Als je maar duidelijk de bron vermeldt en dat is: Gevoelig Zijn – www.gevoeligzijn.nl. De afbeeldingen, foto’s en illustraties die je ziet op onze website zijn ook beschermd door auteursrecht en die is eigendom van Gevoelig Zijn. Je mag deze afbeeldingen, foto’s en illustraties niet zonder toestemming gebruiken. Daarmee bedoelen wij dat de afbeeldingen, foto’s en illustraties niet mogen worden gekopieerd en verspreid, maar ook niet op een andere website mogen worden geplaatst.

Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is Gevoelig Zijn aansprakelijk voor alles dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten van ons, door video’s en podcasts of andere content van ons, door uitingen van anderen (zoals bijvoorbeeld commentaar op de artikelen, video’s, podcasts of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. En we zijn niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

Gevoelig Zijn is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zijn opgenomen op basis van verstrekte informatie of gegevens: noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Gevoelig Zijn gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Gevoelig Zijn van toepassing.

E-maildisclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van Gevoelig Zijn ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Gevoelig Zijn is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Gevoelig Zijn de mail verstuurd heeft.

Nog vragen?

Heb je nog vragen, of iets nog niet helemaal duidelijk? Neem dan contact met ons op via: info@gevoeligzijn.nl.